FakaIsicelo
Sosizo

Hlobo luni lomsebenzi esiluxhasa ngezimali?

Sixhasa ngezimali imicimbi, amaphrojekthi noma imikhankaso eklanyelwe ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo. Siphinde sicabangele izicelo zezinhlelo zokuqinisa inhlangano. Siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi akwenzeki ukwazi izinto ezizokwenzeka kusengaphambili, ngenxa yalokho singalunikeza uxhaso olusheshayo ekusizeni ezinkingeni ephuthumayo nezingalindelekile. Sinokuqonda okubanzi mayelana ‘nobulungiswa bezemvelo’ futhi singase sihlole noma yiziphi izici ezilandelayo okugxilwe kuzo:

 1. Ukuthola ulwazi mayelana nezemvelo
 2. Ukungcoliswa komoya
 3. Ezinye izindlela ezisimeme zokuziphilisa
 4. Ukubamba komphakathi iqhaza ekuthathweni kwezinqumo zezinsiza ezingokwemvelo
 5. I-Ecofeminism
 6. Ubulungiswa kwezamandla
 7. Impilo yezemvelo
 8. Utholakala kokudla
 9. Izimayini
 10. Ukugqugquzelwa kolwazi lwezendabuko
 11. Amanzi

Uma ucabanga ukuthi umsebenzi wakho ungaphandle kwalezi zinto kodwa ube usaphathelene nobulungiswa bezemvelo kanye nezinkinga zezemvelo emphakathini, khululeka ukufaka isicelo, sivamile ukuhambisana nezimo. We can also fund initiatives designed to strengthen community-based organisations and community networks who are working on environmental justice.

Uxhaso Oluphuthumayo

Uma udinga ukwesekwa ukuze ubhekane nenkinga ephuthuma kakhulu, ungafaka isicelo soxhaso oluphuthumayo nganoma yisiphi isikhathi (akudingeki ulinde ubizo lokufaka izicelo). Sizosicubungula isicelo soxhaso oluphuthumayo esivela kumuntu ngamunye (ngokuhlukile emthethweni wokuthi kufanele ube yinhlangano noma umfelandawonye ukuze ufaneleke ukufaka isicelo) uma udinga usizo ngoba usongelwa ngenxa yokuba kwakho yisishoshovu. Ungafaka isicelo soxhaso oluphuthumayo ngokuthumela i-WhatsApp ku- 078 291 0014 (Vuyo). Siyazama ukuphendula izicelo zoxhaso oluphuthumayo phakathi namahora angu-48.

Ubani ongafaka isicelo?

Ukuze ufaneleke kumele ube:

 1. iqembu noma umfelandawonye 
 2. Nizinze emphakathini eniwusebenzelayo futhi nibe yingxenye yawo
 3. Nisebenza ezindabeni zobulungiswa bezemvelo
 4. ENingizimu Afrika

Ukwazi kabanzi ngendlela i-EJF izosebenza ngayo, thola umhlahlandlela woxhaso.

Amafuphi ngendlela yokubalisela uxhaso kutholakala kulomfanekiso.

 

Ungasifaka nini isicelo?

 Ukufakwa kwezicelo kuvaliwe. 

Zixhasa ngemali engakanani?

Ngokuvamile iphakathi kuka-R50 000 no-R100 000.

Sixhasa isikhathi esinganani?

Uxhaso lwethu luvame ukuba unyaka.

Sisebenzela kuphi?

ENingizimu Afrika

Izicelo zoxhaso asizamukeli okwamanje