Yethula

I-EJF yasungulwa ngabantu abalwela ubulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika, futhi yaqala ukuzinza ngemva kweminyaka eminingi. Yethulwa ngokusemthethweni mhla ka-24 Agasti 2022 e-Chiesa di Pazzo Lupi, eGoli.

Bukela ividiyo lapha:

I-EJF isebenza ngokubambisana nomphakathi okhuthele wama-NGO, imifelandawonye, izifundiswa, ochwepheshe bezemvelo, kanye nezishoshovu, bonke abangabangane besikhwama. Ekulungiseleleni ukwethulwa kwethu, saxoxa nabanye babo.

Nakhu abakusho: