Yethula

Njengoba ikhula emphakathini wobulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika, i-EJF yasunguleka ngemva kweminyaka eminingi kwenziwa imizamo futhi iyakuthokozela ukuqalisa ukweseka nokukhulisa inhlangano yobulungiswa bezemvelo eNingizimu Afrika. Ngomhla ka-24 Agasti 2022, sethulwa ngokusemthethweni e-Chiesa di Pazzo Lupi, eGoli.

Bukela ividiyo lapha:

I-EJF isebenza ngokubambisana nomphakathi okhuthele wama-NGO, imifelandawonye, izifundiswa, ochwepheshe bezemvelo, kanye nezishoshovu, bonke abangabangane besikhwama. Ekulungiseleleni ukwethulwa kwethu, saxoxa nabanye babo.

Nakhu abakusho:

Faka Isicelo Sosizo

Sixhasa ngezimali imicimbi, amaphrojekthi noma imikhankaso eklanyelwe ukuthuthukisa ubulungiswa bezemvelo. Siphinde sicabangele izicelo zezinhlelo zokuqinisa inhlangano. Siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi akwenzeki ukwazi izinto ezizokwenzeka kusengaphambili, ngenxa yalokho singalunikeza uxhaso olusheshayo ekusizeni ezinkingeni ephuthumayo nezingalindelekile.