Xhumana Nathi

Indawo

Okwamanje sonke sisebenzela emakhaya futhi asinalo ikheli lehhovisi. uLisa, Stella no Vuyo basebenzela eJohannesburg, uFlorence yena usbenzela ePitoli.  uPrecious yena usebenzela eDurban.

Hours of operation

Mon-Fri: 9am – 5pm
Sat-Sun: Closed